Ernst van den Ende

Ernst van den Ende (1962) studeerde Plantenziektenkunde aan Wageningen Universiteit en promoveerde vervolgens bij de leerstoelgroep Fytopathologie. Hij werkte daarna als onderzoeker bij verschillende proefstations op het gebied van de fruitteelt en de tuinbouw. Het onderzoek binnen de proefstations van WUR is sterk regionaal gericht. Bij de opkomst van de Greenports in Nederland heeft Ernst ook in diverse adviesraden gezeten om mede vorm te geven aan regionale innovatie. 

 

Sinds 1 september 2009 is hij Algemeen Directeur van de Plant Sciences Group (PSG) van Wageningen University & Research. 

 

Ernst is sinds februari 2011 lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. 

 

Ernst woont met zijn gezin in Haarlem.


Sponsors:
null

null

PotatoEurope 2021 is being organised by:


Follow us on social media

arrow_drop_up arrow_drop_down