Dirk Duijzer

Dirk Duijzer is sinds januari 2020 het boegbeeld van de topsector Agri&Food, één van de negen topsectoren waarin het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid samen de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt wil bevorderen.

Duijzer volgde de hogere landbouwschool in Dronten en studeerde later bestuurskunde in Utrecht, rechten in Leiden en filosofie in Amsterdam. Hij begon zijn carrière 40 jaar geleden bij de Utrechtse Christelijke Boeren en Tuinders bond. In 1995 was hij betrokken bij de fusie van boerenvakbonden tot LTO Nederland, waar hij 10 jaar directeur van was. In 2005 werd hij voorzitter van het Productschap Tuinbouw, en later Directeur Food en Agri bij de Rabobank, waar hij nu Directeur Bestuurszaken en Coöperatie is.

Naast zijn functie bij Rabobank en rol als boegbeeld vervult hij ook een aantal nevenfuncties waaronder voorzitter van de raad van toezicht van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, voorzitter van het bestuur van het Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ), lid van het bestuur van de Koning Willem I Stichting en bestuurslid bij de Energie Coöperatie Bunnik. Naast dit alles heeft Duijzer ook zelf nog op een klein boerenbedrijf met vijf hectare hoogstamfruit.


Sponsors:

null

null

PotatoEurope 2021 is being organised by:


Follow us on social media

arrow_drop_up arrow_drop_down