Dick Hylkema

Dick Hylkema (61) is sinds 2016 directeur bij de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). De NAO behartigt vanuit het kantoor in Den Haag de belangen van de bijna 200 handelsbedrijven in consumptie- en pootaardappelen. De positie van Nederland in de wereld is leidend op het terrein van de aardappel. De NAO spreekt met overheden over bijv. fytosanitaire zaken, markttoegang etc. Via de NAO is hij o.a. ook lid van het bestuur van de Branche Organisatie Akkerbouw en VNO NCW.

Vanaf de oprichting in 2006 is hij t/m 2015 directeur geweest van de Ondernemersorganisatie LTO Glaskracht.  Door deze zelfstandige sectororganisatie werden de belangen van de Nederlandse glastuinbouw behartigt. Tevens was hij toen directeur van de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) en bestuurslid bij MPS, de certificeringsorganisatie van de sierteeltsector.

Voor de overstap naar de glastuinbouw was hij bij LTO Nederland van 2002 t/m 2005 manager plantaardige sectoren. En daarvoor van 1997 t/m 2001 directeur belangenbehartiging van destijds de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO).

Vanaf 1990 t/m 1996 was hij werkzaam bij het toenmalige Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen (CBT) met als laatste functie gedurende 4 jaar directeur Marketing. Dit bureau organiseerde op landelijk niveau alle product- en marketing gerateerde zaken voor de toen nog ongeveer 25 veilingen.

Dick Hylkema is z’n loopbaan in de agrarische sector begonnen bij Campina waar hij van 1986 tot 1990 als commercieel manager verantwoordelijke was voor de afzet van boter en botervet in diverse markten.

De basis voor deze agrarische loopbaan is enerzijds gelegd vanwege de ouderlijke lijn in de bloembollenexport en de zaadveredeling en anderzijds vanwege de economie/marketingstudie in Wageningen. In 2001 heeft hij deze studie nog aangevuld met een MBA graad gedurende 2 jaar aan de Rotterdam School of Management, de business school van de Erasmus Universiteit.


Sponsors:
null

null

PotatoEurope 2021 is being organised by:


Follow us on social media

arrow_drop_up arrow_drop_down